Disclaimer

English text below Dutch text.

MiVo”s World aanvaardt geen aansprakelijkheid voor fouten of omissies op deze website.

Deze website geeft geen garantie van welke aard dan ook, uitdrukkelijk of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot, de impliciete garantie van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of zonder inbreuk.

MiVo”s World geeft verder geen garantie voor de juistheid of volledigheid van de informatie, teksten, afbeeldingen, links of andere items op deze website.

MiVo”s World is niet aansprakelijk voor enige bijzondere, indirecte, incidentele of gevolgschade, waaronder, zonder beperking, verlies van inkomsten of de gederfde inkomsten, die kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website. De informatie op deze server kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en leidt niet tot een toezegging van de zijde van MiVo”s World in de toekomst.

===============================================================
English text:
MiVo’s World assumes no responsibility for errors or omissions in these materials.

THESE MATERIALS ARE PROVIDED “AS IS” WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR NON-INFRINGEMENT.

MiVo’s World further does not warrant the accuracy or completeness of the information, text, graphics,links or other items contained within these materials.

MiVo’s World shall not be liable for any special, indirect, incidental, or consequential damages, including without limitation, lost revenues or lost profits, which may result from the use of these materials. The information on this server is subject to change without notice and does not represent a commitment on the part of MiVo’s World in the future.